เครื่องกรองน้ำบิลต์อิน

Sale 15%

เครื่องกรองน้ำบิลต์อิน

เครื่องกรองน้ำ Cleansui รุ่น N303

เครื่องกรองน้ำบิลต์อิน พร้อมไส้กรอง CNC0001T 1 ชิ้น
1,200 ลิตร หรือ 4 เดือน ต่อ 1 ไส้กรอง
อัตราการไหล 3 ลิตร ต่อ นาที

Original price was: 17,500.00 บาท.Current price is: 14,875.00 บาท.

คุณสมบัติ

 •  มีตาข่ายพิเศษ ใช้กรองตะกอนที่มีอนุภาคขนาดใหญ่
 • เส้นใยมีการแลกเปลี่ยนไออน เพื่อให้น้ำมีรสชาติที่ดีขึ้น
 • Activated Carbon ในการกรองสารเคมี
 • เส้นใยไฟเบอร์ที่มีคุณสมบัติเป็นเยื่อกรอง Membrane ช่วยในการกรองอนุภาคและเชื้อโรคตั้งแต่ 0.1 ไมโครเมตร
 • การไหลเวียนสูง มีประสิทธิภาพในการกรองถึง 2.8 ลิตร / 1นาที
 • ประสิทธิภาพในการกรอง 1,200 ลิตร

คุณสมบัติของเยื่อกรอง Membran

Polythylene ที่อยู่ด้านในมีขนาดเล็กมาก ทำหน้าที่กรองอนุภาคและเชื้อโรคที่มีขนาด ตั้งแต่ 0.1 ไมโครเมตร (ที่มาจากสนิม แบคทีเรีย เป็นต้น) ทำให้น้ำใสขึ้นเนื่องจากกำจัดอนุภาคที่มีขนาดมากกว่า 0.1 ไมครอน

ความสามารถในการกรอง SUPER HIGH GRADE

กรองสารเคมีได้มากถึง 13 ชนิด ได้แก่

 1. ตะกอนขุ่น – สามารถกรองตะกอนที่มากับน้ำ เช่น สนิมสารปรอทแบคทีเรีย ได้อย่างหมดจด
 2. คลอรีน – เป็นสารใช้ฆ่าแบคทีเรียและจุลินทรรีย์ในน้ำ แต่ทำให้รสชาติของน้ำแย่ลง
 3. ไตรฮาโลมีเทน – เป็นสารอินทรีย์จากน้ำประปาที่รวมตัวกับคลอรีน เป็นสารก่อมะเร็ง
 4. โบรโมไดคลอโรมีเทน – เป็นไตรฮาโลมีเทนชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง
 5. ไดโบรโมคลอโรมีเทน – เป็นไตรฮาโลมีเทนชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง
 6. โบรโมฟอร์ม – เป็นไตรฮาโลมีเทนชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง
 7. กลิ่นจากคราบเชื้อรา – กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในน้ำ
 8. สารเคมีจากการเกษตร – แทรกซึมมากับสินค้าการเกษตรที่ผลิตแบบเน้นปริมาณ ไม่เน้นคุณภาพ โดยการใช้ยาฆ่าแมลง
 9. ไตรคอลโรเอททิลลีน – เป็นสารเคมีที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสารทั้ง 3 ชนิดนี้ ส่งผลต่อการทำงานของตับและไต เป็นสารก่อมะเร็ง
 10. เตรตราคลอโรเอททิลลีน – เป็นสารเคมีที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสารทั้ง 3 ชนิดนี้ส่งผลต่อการทำงานของตับและไตเป็นสารก่อมะเร็ง
 11. คลอโรฟอร์ม – เป็นไตรฮาโลมีเทนชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง
 12. สารตะกั่วปนเปื้อน – เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาจส่งผ่านไปยังทารกในครรภ์ มีผลต่อพัฒนาการการเรียนรู้
 13. 1,1,1 ไตรคลอโรอีเทน – เป็นสารเคมีที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสารทั้ง 3 ชนิดนี้ ส่งผลต่อการทำงานของตับและไต เป็นสารก่อมะเร็ง

mitsubishi-cleansui-membrane-ไส้กรองเมมเบรน cleansui-ไมโครพลาสติก

เพื่อคุณภาพน้ำดื่มที่ดี ควรเปลี่ยนไส้กรองเมื่อครบอายุการใช้งาน  1,200 ลิตรหรือ 12 เดือน (Cartridge No. CNC0001T)

 

MODEL Build-in (N303)
CARTRIDGE NO. CNC0001T
FILTERING CAPACITY. 1,200 Liters
WATER FLOW RATE. 2.8-3.0 Liters/Minute
WORKING WATER PRESSURE 0.7-3.5 Bar
RATING NO
   
FAUCET DIMENTION H280MM X DIA BASE 50 MM
WEIGHT Aprox 1.0 kg
MATERIAL COPPER ALLOY
MOUNTING HOLD DIA. 36-40MM
   
FILTRATION PERFORMANCE CNC0001T
Free radual chlorine 1,200 liter (Removal rate : 80%)
Turbidity 1,200 liter (flow rate : 50%)
Trihalomethanes 1,200 liter (Removal rate : 80%)
Chloroform 1,200 liter (Removal rate : 80%)
Bromodichloromethanes 1,200 liter (Removal rate : 80%)
Dibromodichloromethanes 1,200 liter (Removal rate : 80%)
Bromoform 1,200 liter (Removal rate : 80%)
Soluble lead 1,200 liter (Removal rate : 80%)
CAT (AGRICULTURAL CHEMICALS) 1,200 liter (Removal rate : 80%)
2-MIB (MUSTY SMELL) 1,200 liter (Removal rate : 80%)
Tetrachloroethylene 1,200 liter (Removal rate : 80%)
Trichloroethylene 1,200 liter (Removal rate : 80%)
1,1,1-trichloroethane 1,200 liter (Removal rate : 80%)
   
EXPIRATION CARTRIDGE CNC0001T
  4 months or 1,200 liter

-เป็นเครื่องกรองน้ำดื่ม ที่ติดตั้งแบบบิลต์อิน
-เป็นการตกแต่งแต่งครัว พร้อม ประโยชน์จากการดื่มน้ำ ที่ยังคงไว้ซึ่งแร่ธาตุ (น้ำประปา)
-เทคโลยีก๊อกสามขา นำน้ารอที่วาล์วก็อก ก่อนส่งลงไปที่ไส้กรอง และกลับขึ้นาที่ปลายก็อก
-คุณสามารถทานได้ทุกวัน ค่า PH ที่เหมาะสม 7.5-7.8 (น้ำประปา)
-ประหยัดไฟ เพราะไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ในการกรองน้ำดื่มสะอาด
-ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำขวดช่วยลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม