เครื่องกรองน้ำบิลต์อิน

Sale 15%

เครื่องกรองน้ำบิลต์อิน

N303

เครื่องกรองน้ำบิลต์อิน พร้อมไส้กรอง CNC0001T 1 ชิ้น
1,200 ลิตร หรือ 4 เดือน ต่อ 1 ไส้กรอง
อัตราการไหล 3 ลิตร ต่อ นาที

14,875.00 บาท

MODEL Build-in (N303)
CARTRIDGE NO. CNC0001T
FILTERING CAPACITY. 1,200 Liters
WATER FLOW RATE. 2.8-3.0 Liters/Minute
WORKING WATER PRESSURE 0.7-3.5 Bar
RATING NO
   
FAUCET DIMENTION H280MM X DIA BASE 50 MM
WEIGHT Aprox 1.0 kg
MATERIAL COPPER ALLOY
MOUNTING HOLD DIA. 36-40MM
   
FILTRATION PERFORMANCE CNC0001T
Free radual chlorine 1,200 liter (Removal rate : 80%)
Turbidity 1,200 liter (flow rate : 50%)
Trihalomethanes 1,200 liter (Removal rate : 80%)
Chloroform 1,200 liter (Removal rate : 80%)
Bromodichloromethanes 1,200 liter (Removal rate : 80%)
Dibromodichloromethanes 1,200 liter (Removal rate : 80%)
Bromoform 1,200 liter (Removal rate : 80%)
Soluble lead 1,200 liter (Removal rate : 80%)
CAT (AGRICULTURAL CHEMICALS) 1,200 liter (Removal rate : 80%)
2-MIB (MUSTY SMELL) 1,200 liter (Removal rate : 80%)
Tetrachloroethylene 1,200 liter (Removal rate : 80%)
Trichloroethylene 1,200 liter (Removal rate : 80%)
1,1,1-trichloroethane 1,200 liter (Removal rate : 80%)
   
EXPIRATION CARTRIDGE CNC0001T
  4 months or 1,200 liter

-เป็นเครื่องกรองน้ำดื่ม ที่ติดตั้งแบบบิลต์อิน
-เป็นการตกแต่งแต่งครัว พร้อม ประโยชน์จากการดื่มน้ำ ที่ยังคงไว้ซึ่งแร่ธาตุ (น้ำประปา)
-เทคโลยีก๊อกสามขา นำน้ารอที่วาล์วก็อก ก่อนส่งลงไปที่ไส้กรอง และกลับขึ้นาที่ปลายก็อก
-คุณสามารถทานได้ทุกวัน ค่า PH ที่เหมาะสม 7.5-7.8 (น้ำประปา)
-ประหยัดไฟ เพราะไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ในการกรองน้ำดื่มสะอาด
-ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำขวดช่วยลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม