ไส้กรองสำหรับรุ่นบิลต์อิน

Sale 20%

ไส้กรองสำหรับรุ่นบิลต์อิน

ไส้กรองน้ำ รุ่นบิลต์อิน EUC2000

ไส้กรองน้ำ EUC2000 สำหรับเครื่องกรองน้ำรุ่นบิลต์อิน
ไส้กรองชิ้นนี้เหมาะสำหรับเครื่องกรองน้ำรุ่น A101ZC , Z9 และ AL700
Counter-top ET101,ZE
Build-in Series EU101,EU201,EU202,EU301
A101E,F914ZC,AL700,AL700E
จำนวน 1 ไส้กรอง

6,320.00 บาท

MODEL EUC2000
MATERIAL ABS
FILTERING CAPACITY. 8,000 Liters
FILTER COMPONENTS Polyethylene hollow fiber membrane,activated carbon,
ion exchange fiber ,Nonwoven fabric
INITIAL WATER FLOW RATE. 3.0 Liters/Minute
MINIMUM WORKING WATER PRESSURE 0.07 MPa
FILTRATION PERFORMANCE EUC2000
Free radual chlorine 40,000 liter (Removal rate : 80%)
Turbidity 20,000 liter (flow rate : 50%)
Chloroform 8,000 liter (Removal rate : 80%)
Bromodichloromethane 10,000 liter (Removal rate : 80%)
Dibromodichloromethanes 10,000 liter (Removal rate : 80%)
Bromoform 10,000 liter (Removal rate : 80%)
Tetrachloroethylene 20,000 liter (Removal rate : 80%)
Trichloroethylene 20,000 liter (Removal rate : 80%)
Trihalomethanes 8,000 liter (Removal rate : 80%)
CAT (AGRICULTURAL CHEMICALS) 20,000 liter (Removal rate : 80%)
2-MIB (MUSTY SMELL) 20,000 liter (Removal rate : 80%)
Soluble lead 10,000 liter (Removal rate : 80%)
1,2-DCE 8,000 liter (Removal rate : 80%)
Eenzene 8,000 liter (Removal rate : 80%)
anionic surfactant 10,000 liter (Removal rate : 80%)
Phenols 10,000 liter (Removal rate : 80%)
Geosmin 10,000 liter (Removal rate : 80%)
lron (fine particle) 80% Removal
Aluminum (neutralz) 80% Removal
EXPIRATION CARTRIDGE EUC2000
12 months or 8,000 liter