เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์

Sale 15%

เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์

EU301

เครื่องทำน้ำด่าง พร้อมไส้กรอง EUC2000 1 ชิ้น
8,000 ลิตร หรือ 1 ปี ต่อ 1 ไส้กรอง
อัตราการไหล 3 ลิตร ต่อ นาที
สามารถปรับค่า PH (ความเป็นกรด-ด่าง) 6-10.5
หน้าจอ LCD แสดงค่า PH, ปริมาณน้ำที่กรอง และการตั้งเวลาแจ้งเตือน
ติดตั้งพร้อมหัวก๊อกและเก็บไส้กรองและเครื่องทำน้ำด่างไว้ใต้เคาท์เตอร์

57,800.00 บาท

MODEL Build-in alkaline ionizer (EU301)
CARTRIDGE NO. EUC2000
FILTERING CAPACITY. 8,000 Liters
WATER FLOW RATE. 2.5-3.0 Liters/Minute
WORKING WATER PRESSURE 0.7-3.5 Bar
RATING 220V-240V
   
MAIN UNIT DIMENTION W170MM X D104MM X H294MM
WEIGHT Aprox 3.5 kg
MATRIAL ABS RESIN ,POM RESIN ,PLATIUM ,TITANIUM
ELECTROLYSIS METHOD CONTINUOUS ELECTROLYSIS METHOD
ELECTROLYSIS PERFORMANCE ALKALINE 4 LEVEL ACID 1
ELETRODE CLEANING AUTOMATIC CLEANING METHOD
   
FAUCET DIMENTION H290MM X RADIAS 150MM
WEIGHT Aprox 1.5 kg
MATERIAL BRASS ,STANLESS STEEL ,EPDM
MOUNTING HOLD DIA. 36-40MM
   
FILTRATION PERFORMANCE EUC2000
Free radual chlorine 40,000 liter (Removal rate : 80%)
Turbidity 20,000 liter (flow rate : 50%)
Chloroform 8,000 liter (Removal rate : 80%)
Bromodichloromethane 10,000 liter (Removal rate : 80%)
Dibromodichloromethanes 10,000 liter (Removal rate : 80%)
Bromoform 10,000 liter (Removal rate : 80%)
Tetrachloroethylene 20,000 liter (Removal rate : 80%)
Trichloroethylene 20,000 liter (Removal rate : 80%)
Trihalomethanes 8,000 liter (Removal rate : 80%)
CAT (AGRICULTURAL CHEMICALS) 20,000 liter (Removal rate : 80%)
2-MIB (MUSTY SMELL) 20,000 liter (Removal rate : 80%)
Soluble lead 10,000 liter (Removal rate : 80%)
1,2-DCE 8,000 liter (Removal rate : 80%)
Eenzene 8,000 liter (Removal rate : 80%)
anionic surfactant 10,000 liter (Removal rate : 80%)
Phenols 10,000 liter (Removal rate : 80%)
Geosmin 10,000 liter (Removal rate : 80%)
lron (fine particle) 80% Removal
Aluminum (neutralz) 80% Removal
   
EXPIRATION CARTRIDGE EUC2000
12 months or 8,000 liter

-เป็น ionizered alkaline ที่ติดตั้งแบบบิลต์อิน
-เป็นการตกแต่งแต่งครัว พร้อม ประโยชน์จากการใช้น้ำด่างด้วยประจุไฟฟ้า
-การผลิตน้ำด่างด้วยประจุไฟฟ้า ไม่มีการละลาย แร่ธาตุ และสารอื่นๆลงไป ให้เป็นด่าง
-คุณสามารถ เลือกระดับ ค่าความด่าง และ กรด (PH) ที่ต้องการได้
-ประหยัดไฟ เมื่อไม่ใช้งานเครื่อง 0.5W และ MAX 250W เมื่อใช้งาน
-มีการแจ้งเตือน ใช้งานด่างเข้มข้น/กรด/ล้างเครื่อง/และ เปลี่ยนไส้กรอง
-ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำขวดช่วยลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม