เครื่องกรองน้ำบิลต์อิน

Sale 15%

เครื่องกรองน้ำบิลต์อิน

EU202

เครื่องกรองน้ำบิลต์อิน พร้อมไส้กรอง EUC2000 1 ชิ้น
8,000 ลิตร หรือ 1 ปี ต่อ 1 ไส้กรอง
อัตราการไหล 3 ลิตร ต่อ นาที
ติดตั้งพร้อมหัวก๊อก GROHE และเก็บไส้กรองไว้ใต้เคาท์เตอร์

33,150.00 บาท

MODEL Build-in  FAUCET (EU202)
CARTRIDGE NO. EUC2000
FILTERING CAPACITY. 8,000 Liters
WATER FLOW RATE. 2.8-3.0 Liters/Minute
WORKING WATER PRESSURE 0.7-3.5 Bar
RATING NO
MODE COLD/HOT/DRINKING WATER
  *HOT FROM SOURCE (not included)
   
FAUCET DIMENTION H282MM X RADIUS 54MM
WEIGHT Aprox 2.0 kg
MATERIAL COPPER ALLOY
MOUNTING HOLD DIA. 36-39MM
   
FILTRATION PERFORMANCE EUC2000
Free radual chlorine 40,000 liter (Removal rate : 80%)
Turbidity 20,000 liter (flow rate : 50%)
Chloroform 8,000 liter (Removal rate : 80%)
Bromodichloromethane 10,000 liter (Removal rate : 80%)
Dibromodichloromethanes 10,000 liter (Removal rate : 80%)
Bromoform 10,000 liter (Removal rate : 80%)
Tetrachloroethylene 20,000 liter (Removal rate : 80%)
Trichloroethylene 20,000 liter (Removal rate : 80%)
Trihalomethanes 8,000 liter (Removal rate : 80%)
CAT (AGRICULTURAL CHEMICALS) 20,000 liter (Removal rate : 80%)
2-MIB (MUSTY SMELL) 20,000 liter (Removal rate : 80%)
Soluble lead 10,000 liter (Removal rate : 80%)
1,2-DCE 8,000 liter (Removal rate : 80%)
Eenzene 8,000 liter (Removal rate : 80%)
anionic surfactant 10,000 liter (Removal rate : 80%)
Phenols 10,000 liter (Removal rate : 80%)
Geosmin 10,000 liter (Removal rate : 80%)
lron (fine particle) 80% Removal
Aluminum (neutralz) 80% Removal
   
EXPIRATION CARTRIDGE EUC2000
  12 months or 8,000 liter

-เป็นเครื่องกรองน้ำดื่ม ที่ติดตั้งแบบบิลต์อิน สามารถใช้น้ำร้อน น้ำเย็น และน้ำกรองได้ในก็อกเดียว
-เป็นการตกแต่งแต่งครัว พร้อม ประโยชน์จากการดื่มน้ำ ที่ยังคงไว้ซึ่งแร่ธาตุ (น้ำประปา)
-เป็นก็อกพร้อมกรอง ที่ออกแบบมาเอาใจผู้ชื่นชอบการตกแต่งบ้าน
-คุณสามารถทานได้ทุกวัน ค่า PH ที่เหมาะสม 7.5-7.8 (น้ำประปา)
-ประหยัดไฟ เพราะไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ในการกรองน้ำดื่มสะอาด
-ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำขวด ช่วยลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม