ไส้กรองสำหรับรุ่นเหยือก

Sale 20%

ไส้กรองสำหรับรุ่นเหยือก

EJC2 (CPC7E)

ไส้กรองสำหรับเหยือกกรองน้ำ cleansui ทุกรุ่น
กรองน้ำดื่มอัลคาไลน์ PH 8-8.5
EJ SERIES
CP SERIES
จำนวน 1 ไส้กรอง

1,439.00 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

MODEL EJC2
MATERIAL ABS
FILTERING CAPACITY. 200 Liters
FILTER COMPONENTS Polyethylene hollow fiber membrane,activated carbon,
ceramics, calcium carbonate
INITIAL WATER FLOW RATE. 0.10 Liters/Minute
 
FILTRATION PERFORMANCE EJC2
Free radual chlorine 200 liter (Removal rate : 80%)
Turbidity 200 liter (flow rate : 50%)
Trihalomethanes 200 liter (Removal rate : 80%)
Chloroform 200 liter (Removal rate : 80%)
Bromodichloromethanes 200 liter (Removal rate : 80%)
Dibromodichloromethanes 200 liter (Removal rate : 80%)
Bromoform 200 liter (Removal rate : 80%)
Soluble lead 200 liter (Removal rate : 80%)
CAT (AGRICULTURAL CHEMICALS) 200 liter (Removal rate : 80%)
2-MIB (MUSTY SMELL) 200 liter (Removal rate : 80%)
Tetrachloroethylene 200 liter (Removal rate : 80%)
Trichloroethylene 200 liter (Removal rate : 80%)
1,1,1-trichloroethane 200 liter (Removal rate : 80%)
lron (fine particle) 80% Removal
Aluminum (neutralz) 80% Removal
 
EXPIRATION CARTRIDGE EJC2
3 months or 200 liter