ไส้กรองสำหรับรุ่นเหยือก

Sale 25%

ไส้กรองสำหรับรุ่นเหยือก

EJC1 (CPC5E)

ไส้กรองสำหรับเหยือกกรองน้ำ cleansui ทุกรุ่น
กรองปกติ
EJ SERIES
CP SERIES
จำนวน 1 ไส้กรอง

750.00 บาท

MODEL EJC1
MATERIAL ABS
FILTERING CAPACITY. 200 Liters
FILTER COMPONENTS Polyethylene hollow fiber membrane,activated carbon,
ceramics
INITIAL WATER FLOW RATE. 0.10 Liters/Minute
 
FILTRATION PERFORMANCE EJC1
Free radual chlorine 200 liter (Removal rate : 80%)
Turbidity 200 liter (flow rate : 50%)
Trihalomethanes 200 liter (Removal rate : 80%)
Chloroform 200 liter (Removal rate : 80%)
Bromodichloromethanes 200 liter (Removal rate : 80%)
Dibromodichloromethanes 200 liter (Removal rate : 80%)
Bromoform 200 liter (Removal rate : 80%)
Soluble lead 200 liter (Removal rate : 80%)
CAT (AGRICULTURAL CHEMICALS) 200 liter (Removal rate : 80%)
2-MIB (MUSTY SMELL) 200 liter (Removal rate : 80%)
Tetrachloroethylene 200 liter (Removal rate : 80%)
Trichloroethylene 200 liter (Removal rate : 80%)
1,1,1-trichloroethane 200 liter (Removal rate : 80%)
lron (fine particle) 80% Removal
Aluminum (neutralz) 80% Removal
 
EXPIRATION CARTRIDGE EJC1
3 months or 200 liter