ไส้กรองสำหรับรุ่นคอมเมอร์เชียล

Sale 10%

ไส้กรองสำหรับรุ่นคอมเมอร์เชียล

EHC14 (UMC2050)

ไส้กรองสำหรับเครื่องกรองน้ำคอมเมอร์เชียล รุ่น EH104, MP02-4
MP SERIES
EH SERIES
จำนวน 1 ไส้กรอง

9,900.00 บาท

MODEL UMC2050
MATERIAL ABS
FILTERING CAPACITY. 50,000 Liters
FILTER COMPONENTS Polyethylene hollow fiber membrane,activated carbon,
ion exchange fiber ,Nonwoven fabric
WATER FLOW RATE. 8.0 Liters/Minute
WORKING WATER PRESSURE 0.7-3.5 Bar
FILTRATION PERFORMANCE UMC2050
Free radual chlorine 50,000 liter (Removal rate : 80%)
Turbidity 50,000liter (flow rate : 50%)
Trihalomethanes 50,000 liter (Removal rate : 80%)
Chloroform 50,000 liter (Removal rate : 80%)
Bromodichloromethanes 50,000 liter (Removal rate : 80%)
Dibromodichloromethanes 50,000 liter (Removal rate : 80%)
Bromoform 50,000 liter (Removal rate : 80%)
Soluble lead 50,000 liter (Removal rate : 80%)
CAT (AGRICULTURAL CHEMICALS) 50,000 liter (Removal rate : 80%)
2-MIB (MUSTY SMELL) 50,000 liter (Removal rate : 80%)
Tetrachloroethylene 50,000 liter (Removal rate : 80%)
Trichloroethylene 50,000 liter (Removal rate : 80%)
1,1,1-trichloroethane 50,000 liter (Removal rate : 80%)
lron (fine particle) 80% Removal
Aluminum (neutralz) 80% Removal
EXPIRATION CARTRIDGE UMC2050
12 months or 60,000 liter