ไส้กรองสำหรับรุ่นติดหัวก๊อก

Sale 24%

ไส้กรองสำหรับรุ่นติดหัวก๊อก

EFC21

ไส้กรองสำหรับเครื่องกรองน้ำติดหัวก๊อก รุ่น EF201 หรือ MD101E-S (เก่า)
EF2 SERIES
MONO SERIES
จำนวน 1 ไส้กรอง

1,679.00 บาท

MODEL EFC21
MATERIAL ABS
FILTERING CAPACITY. 900 Liters
FILTER COMPONENTS Polyethylene hollow fiber membrane,activated carbon,
ceramic
INITIAL WATER FLOW RATE. 1.6 Liters/Minute
MINIMUM WORKING WATER PRESSURE 0.07 MPa
 
FILTRATION PERFORMANCE EFC21
Free radual chlorine 900 liter (Removal rate : 80%)
Turbidity 900 liter (flow rate : 50%)
Chloroform 900 liter (Removal rate : 80%)
Bromodichloromethane 900 liter (Removal rate : 80%)
Dibromodichloromethanes 900 liter (Removal rate : 80%)
Bromoform 900 liter (Removal rate : 80%)
Tetrachloroethylene 900 liter (Removal rate : 80%)
Trichloroethylene 900 liter (Removal rate : 80%)
Trihalomethanes 900 liter (Removal rate : 80%)
CAT (AGRICULTURAL CHEMICALS) 900 liter (Removal rate : 80%)
2-MIB (MUSTY SMELL) 900 liter (Removal rate : 80%)
Soluble lead 900 liter (Removal rate : 80%)
1,2-DCE 900 liter (Removal rate : 80%)
Eenzene 900 liter (Removal rate : 80%)
anionic surfactant 900liter (Removal rate : 80%)
Phenols 900 liter (Removal rate : 80%)
Geosmin 900 liter (Removal rate : 80%)
lron (fine particle) 80% Removal
Aluminum (neutralz) 80% Removal
 
EXPIRATION CARTRIDGE EFC21
12 months or 900 liter