ไส้กรองสำหรับรุ่นบิลต์อิน

Sale 20%

ไส้กรองสำหรับรุ่นบิลต์อิน

CNC0001T

ไส้กรองสำหรับเครื่องกรองน้ำเคาน์เตอร์ท็อป รุ่น N303
จำนวน 3 ไส้กรอง

3,920.00 บาท

MODEL CNC0001T
MATERIAL ABS
FILTERING CAPACITY. 1,200 Liters
FILTER COMPONENTS Polyethylene hollow fiber membrane,activated carbon,
ceramic
WATER FLOW RATE. 2.8-3.0 Liters/Minute
WORKING WATER PRESSURE 0.07 MPa
FILTRATION PERFORMANCE CNC0001T
Free radual chlorine 1,200 liter (Removal rate : 80%)
Turbidity 1,200 liter (flow rate : 50%)
Trihalomethanes 1,200 liter (Removal rate : 80%)
Chloroform 1,200 liter (Removal rate : 80%)
Bromodichloromethanes 1,200 liter (Removal rate : 80%)
Dibromodichloromethanes 1,200 liter (Removal rate : 80%)
Bromoform 1,200 liter (Removal rate : 80%)
Soluble lead 1,200 liter (Removal rate : 80%)
CAT (AGRICULTURAL CHEMICALS) 1,200 liter (Removal rate : 80%)
2-MIB (MUSTY SMELL) 1,200 liter (Removal rate : 80%)
Tetrachloroethylene 1,200 liter (Removal rate : 80%)
Trichloroethylene 1,200 liter (Removal rate : 80%)
1,1,1-trichloroethane 1,200 liter (Removal rate : 80%)
lron (fine particle) 80% Removal
Aluminum (neutralz) 80% Removal
EXPIRATION CARTRIDGE CNC0001T
4 months or 1,200 liter