ไส้กรองสำหรับรุ่นอัลคาไลน์

Sale 15%

ไส้กรองสำหรับรุ่นอัลคาไลน์

ALC1110

ไส้กรองสำหรับเครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ รุ่น AL001GR
จำนวน 1 ไส้กรอง

5,015.00 บาท

MODEL ALC1110
MATERIAL ABS
FILTERING CAPACITY. 4,500 Liters
FILTER COMPONENTS Polyethylene hollow fiber membrane,activated carbon,
ceramic
WATER FLOW RATE. 2.6 Liters/Minute
WORKING WATER PRESSURE 0.07 MPa
 
FILTRATION PERFORMANCE ALC1110
Free radual chlorine 4,500 liter (Removal rate : 80%)
Turbidity 4,500 liter (flow rate : 50%)
Trihalomethanes 4,500 liter (Removal rate : 80%)
Chloroform 4,500 liter (Removal rate : 80%)
Bromodichloromethanes 4,500 liter (Removal rate : 80%)
Dibromodichloromethanes 4,500 liter (Removal rate : 80%)
Bromoform 4,500 liter (Removal rate : 80%)
Soluble lead 4,500 liter (Removal rate : 80%)
CAT (AGRICULTURAL CHEMICALS) 4,500 liter (Removal rate : 80%)
2-MIB (MUSTY SMELL) 4,500 liter (Removal rate : 80%)
Tetrachloroethylene 4,500 liter (Removal rate : 80%)
Trichloroethylene 4,500 liter (Removal rate : 80%)
1,1,1-trichloroethane 4,500 liter (Removal rate : 80%)
lron (fine particle) 80% Removal
Aluminum (neutralz) 80% Removal
 
EXPIRATION CARTRIDGE ALC1110
12 months or 8,000 liter