ภาพบรรยากาศการออกงาน Home Pro Expo

ทางบริษัท ได้มีการออกบูธ ตามงานอีเว้นต่างๆกมายเช่นงาน HOMEPRO งาน POWER MALL งาน บ้านและสวน