การอบรมผลิตภัณฑ์ใหม่จากประเทศญี่ปุ่น

โดยทางบริษัท ได้มีการไปอบรมสินค้าและวิธีการใช้งาน พร้อมทั้งรับทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ ทุกๆปี โดย ตลอด 

ยกเว้นช่วง (covid 19) ที่ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น TOKYO INTERNATIONAL FORUM และที่ สำนักงานใหญ่ 


1 chome2-2 Nihonbashihongokucho , Chou city , Tokyo 103-0021 , Japan