sale

CP013

3,200.00 ฿ 2,880.00 ฿

Categories: ,

Description

Mitsubishi Cleansui Pitcher รุ่น CP013 เป็นไส้กรองแบบ Super High Grade พร้อมไส้กรอง Alkaline (น้ำด่าง)
เป็นเครื่องกรองน้ำแบบเหยือก เทคโนโลยีล่าสุดจาก Mitsubishi Cleansui นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ขนาด 186*108*264 มม. น้ำหนัก 510 กรัม  ความจุเหยือก 1.8 ลิตร สะดวกกระทัดรัด สามารถพกพาไปได้ทุกที่

คุณสมบัติ

– มีตาข่ายพิเศษ ใช้กรองตะกอนที่มีอนุภาคขนาดใหญ่
– เส้นใยมีการแลกเปลี่ยนไออน เพื่อให้น้ำมีรสชาติที่ดีขึ้น
– Activated Carbon ในการต่อต้านเชื้อโรค และแบคทีเรีย
– เส้นใยไฟเบอร์ที่มีคุณสมบัติเป็นเยื่อกรอง Membrane ช่วยในการกรองอนุภาคและเชื้อโรคตั้งแต่ 0.1 ไมโครเมตร

– สามารถเลือกใช้งานไส้กรอง น้ำด่าง หรือน้ำกรองได้

– การไหลเวียนสูง มีประสิทธิภาพในการกรองถึง 0.5 ลิตร / 1นาที
– ประสิทธิภาพในการกรอง 200 ลิตร  ด้วยไส้กรอง 4 ขั้นตอน (ไส้กรองรุ่น EJC2)

ความสามารถในการกรอง
– สามารถกรองสารเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าวัชพืช มลพิษ
– ไตรฮาโลมีเทนทั้งหมด ( ผลพลอยได้จากการเติมคลอรีน เข้าไปในน้ำที่ประกอบด้วยสารอินทรีย์)
– 1 ,1,1 ไตรคลอโรอีเทน ,เตตราคลอโรเอททิลลีน ,ไตรคลอโรเอททิลลีน
– คลอโรฟอร์ม ,โบรโมไดคลอโรมีเทน ,ไดโบรโมคลอโรมีเทน
– ตะกั่วที่ละลายอยู่ในน้ำ
– คลอรีนที่ตกค้าง
– แบคทีเรีย, สารอินทรีย์ ,เชื้อรา ,สาหร่าย ,สนิม ,ตะกั่วที่เป็นของแข็ง
– คลอรีน, สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก , กลิ่น , รา , แบคทีเรีย , ซิสต์ , สนิม , อนุภาคของเหล็ก
– ลดความขุ่น (ที่มาจากสนิม แบคทีเรีย เป็นต้น) ทำให้น้ำใสขึ้นเนื่องจากกำจัดอนุภาคที่มีขนาดมากกว่า 0.1 ไมครอน

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CP013”

Your email address will not be published. Required fields are marked *