sale

SSX088E

17,500.00 ฿ 14,875.00 ฿

Category:

Description

Mitsubishi Cleansui Counter top รุ่น SSX088E (ET201) เป็นไส้กรองแบบ Super High Grade
เป็นเครื่องกรองน้ำเทคโนโลยีล่าสุดจาก Mitsubishi Cleansui นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ขนาด 143 x 113 x 203 มม. น้ำหนัก 1500 กรัม ปริมาณการกรอง 8000 ลิตร สามารถกรองน้ำได้สะอาดที่สุด มีประสิทธิภาพในการกรองสูง ตัวเครื่อง Stainless steel ขนาดกระทัดรัด รูปทรงสวยงาม สะดวกในการติดตั้ง ปรับระดับและทิศทางของน้ำได้ 360 องศา เลือกรูปแบบปรับใช้ได้ทั้งน้ำกรองดื่ม และน้ำใช้ 2 รูปแบบ ไม่มีน้ำทิ้ง กรองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า

คุณสมบัติ
– มีตาข่ายพิเศษ ใช้กรองตะกอนที่มีอนุภาคขนาดใหญ่
– เส้นใยมีการแลกเปลี่ยนไออน เพื่อให้น้ำมีรสชาติที่ดีขึ้น
– Activated Carbon ในการต่อต้านเชื้อโรค และแบคทีเรีย
– เส้นใยไฟเบอร์ที่มีคุณสมบัติเป็นเยื่อกรอง Membrane ช่วยในการกรองอนุภาคและเชื้อโรคตั้งแต่ 0.1 ไมโครเมตร
– การไหลเวียนสูง มีประสิทธิภาพในการกรองถึง 3 ลิตร / 1นาที
– ประสิทธิภาพในการกรอง 8,000 ลิตร ด้วยไส้กรอง 4 ขั้นตอน (ไส้กรองรุ่น SSC8800E)

ความสามารถในการกรอง
– สามารถกรองสารเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าวัชพืช มลพิษ
– ไตรฮาโลมีเทนทั้งหมด ( ผลพลอยได้จากการเติมคลอรีน เข้าไปในน้ำที่ประกอบด้วยสารอินทรีย์)
– 1 ,1,1 ไตรคลอโรอีเทน ,เตตราคลอโรเอททิลลีน ,ไตรคลอโรเอททิลลีน
– คลอโรฟอร์ม ,โบรโมไดคลอโรมีเทน ,ไดโบรโมคลอโรมีเทน
– ตะกั่วที่ละลายอยู่ในน้ำ
– คลอรีนที่ตกค้าง
– แบคทีเรีย, สารอินทรีย์ ,เชื้อรา ,สาหร่าย ,สนิม ,ตะกั่วที่เป็นของแข็ง
– คลอรีน, สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก , กลิ่น , รา , แบคทีเรีย , ซิสต์ , สนิม , อนุภาคของเหล็ก
– ลดความขุ่น (ที่มาจากสนิม แบคทีเรีย เป็นต้น) ทำให้น้ำใสขึ้นเนื่องจากกำจัดอนุภาคที่มีขนาดมากกว่า 0.1 ไมครอน

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SSX088E”

Your email address will not be published. Required fields are marked *