sale

EU201

47,900.00 ฿ 40,715.00 ฿

Category: Tags: ,

Description

Mitsubishi Cleansui Built-in รุ่น EU201 (F914ZC)  เป็นไส้กรองแบบ Super High Grade

หัวก๊อก GROHE พร้อมไส้กรอง ชุด Built-In  กรองน้ำโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า เป็นความร่วมมือของทางบริษัท Mitsubishi Chemical Cleansui ในประเทศญี่ปุ่น และบริษัท GROHE ในประเทศเยอรมนี ออกแบบก๊อกน้ำที่สามารถใช้งานน้ำใช้และน้ำดื่มในก๊อกเดียวกัน พร้อมทั้งสามารถเพิ่มการใช้งานน้ำร้อน (หากมีระบบน้ำร้อน) ได้อีกด้วย วัสดุทองแดงทนความร้อน จุดเด่นสำคัญส่วนของปลายก๊อกมีความยืดหยุ่น สามารถดึงสายออกมาได้ ง่ายสะดวกต่อการปรับระดับและทิศทาง พร้อมระบบฝักบัวในโหมดน้ำใช้ ความสวยงามที่ลงตัว ตอบโจทย์ห้องครัวทันสมัย

คุณสมบัติ
– มีตาข่ายพิเศษ ใช้กรองตะกอนที่มีอนุภาคขนาดใหญ่
– เส้นใยมีการแลกเปลี่ยนไออน เพื่อให้น้ำมีรสชาติที่ดีขึ้น
– Activated Carbon ในการต่อต้านเชื้อโรค และแบคทีเรีย
– เส้นใยไฟเบอร์ที่มีคุณสมบัติเป็นเยื่อกรอง Membrane ช่วยในการกรองอนุภาคและเชื้อโรคตั้งแต่ 0.1 ไมโครเมตร
– การไหลเวียนสูง มีประสิทธิภาพในการกรองถึง 3 ลิตร / 1นาที
– ประสิทธิภาพในการกรอง 8,000 ลิตร ด้วยไส้กรอง 4 ขั้นตอน (ไส้กรองรุ่น EUC2000)

ความสามารถในการกรอง
– สามารถกรองสารเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าวัชพืช มลพิษ
– ไตรฮาโลมีเทนทั้งหมด ( ผลพลอยได้จากการเติมคลอรีน เข้าไปในน้ำที่ประกอบด้วยสารอินทรีย์)
– 1 ,1,1 ไตรคลอโรอีเทน ,เตตราคลอโรเอททิลลีน ,ไตรคลอโรเอททิลลีน
– คลอโรฟอร์ม ,โบรโมไดคลอโรมีเทน ,ไดโบรโมคลอโรมีเทน
– ตะกั่วที่ละลายอยู่ในน้ำ
– คลอรีนที่ตกค้าง
– แบคทีเรีย, สารอินทรีย์ ,เชื้อรา ,สาหร่าย ,สนิม ,ตะกั่วที่เป็นของแข็ง
– คลอรีน, สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก , กลิ่น , รา , แบคทีเรีย , ซิสต์ , สนิม , อนุภาคของเหล็ก
– ลดความขุ่น (ที่มาจากสนิม แบคทีเรีย เป็นต้น) ทำให้น้ำใสขึ้นเนื่องจากกำจัดอนุภาคที่มีขนาดมากกว่า 0.1 ไมครอน

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “EU201”

Your email address will not be published. Required fields are marked *