sale

ET101

15,000.00 ฿ 13,500.00 ฿

SKU: ET101 Category:

Description

Mitsubishi Cleansui Counter top Z9E
เป็นเครื่องกรองน้ำเทคโนโลยีล่าสุดจาก Mitsubishi Cleansui นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ขนาด 156 x 121 x 263 มม. น้ำหนัก 1400 กรัม ปริมาณการกรอง 10000 ลิตร สามารถกรองน้ำได้สะอาดที่สุด มีประสิทธิภาพในการกรองสูง ขนาดกระทัดรัด รูปทรงสวยงาม สะดวกในการติดตั้ง มีหัวก๊อกที่โค้ง ยืดหยุ่นง่ายต่อการปรับระดับและทิศทางของน้ำ เลือกรูปแบบปรับใช้ได้ทั้งน้ำกรองดื่ม และน้ำใช้ 2 ระดับ ไม่มีน้ำทิ้ง กรองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า

คุณสมบัติ
– มีหัวก๊อกที่โค้งและยืดหยุ่น ง่ายต่อการปรับระดับและทิศทางของน้ำ
– การไหลเวียนสูง มีประสิทธิภาพในการกรองถึง 3 ลิตร / 1นาที
– มีหลายรูปแบบให้ปรับใช้ ทั้งน้ำกรองดื่มและน้ำใช้ให้เลือกอีก 2 ระดับ
– ประสิทธิภาพในการกรอง 10,000 ลิตร

ความสามารถในการกรอง
– สามารถกรองสารเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าวัชพืช มลพิษ
– ไตรฮาโลมีเทนทั้งหมด ( ผลพลอยได้จากการเติมคลอรีน เข้าไปในน้ำที่ประกอบด้วยสารอินทรีย์)
– 1 ,1,1 ไตรคลอโรอีเทน ,เตตราคลอโรเอททิลลีน ,ไตรคลอโรเอททิลลีน
– คลอโรฟอร์ม ,โบรโมไดคลอโรมีเทน ,ไดโบรโมคลอโรมีเทน
– ตะกั่วที่ละลายอยู่ในน้ำ
– คลอรีนที่ตกค้าง
– แบคทีเรีย, สารอินทรีย์ ,เชื้อรา ,สาหร่าย ,สนิม ,ตะกั่วที่เป็นของแข็ง
– คลอรีน, สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก , กลิ่น , รา , แบคทีเรีย , ซิสต์ , สนิม , อนุภาคของเหล็ก
– ลดความขุ่น (ที่มาจากสนิม แบคทีเรีย เป็นต้น) ทำให้น้ำใสขึ้นเนื่องจากกำจัดอนุภาคที่มีขนาดมากกว่า 0.1 ไมครอน

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ET101”

Your email address will not be published. Required fields are marked *