COMPANY PROFILE

CLEANSUI ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็นแบรนด์ของเครื่องกรองน้ำที่ขายดีที่สุดในขณะนี้ การกำจัดสสารที่ไม่พึงประสงค์ออกมีผลทำให้เราได้น้ำที่บริสุทธิ์ สะอาด มีรสจากธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยแร่ธาตุ ระบบเครื่องกรองน้ำที่มีการจดสิทธิบัตรทำให้มั่นใจได้ในคุณภาพระดับสูงสุดของความสามารถในการกรอง ระบบการกรองที่เป็นเทคโนโยลีสุงสุดของการใช้เส้นใย ไฟเบอร์ในการแลกเปลี่ยนไอออน , การใช้ Activated Carbonในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและเส้นใยที่มีคุณสมบัติเป็นเยื่อกรอง Membrane เส้นใยไฟเบอร์ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนไอออน เส้นใยไฟเบอร์ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนไอออนนี้จะกำจัดตะกั่วให้ออกไป Activated Carbon ในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย Activated Carbon ของ CLEANSUI จะดูดซับและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ รวมทั้งคลอรีน และเชื้อรา อีกทั้งยังพบว่ายังสามารถกำจัดไตรฮาโลมีเทน , สารอินทรีย์ , สารเคมี , ยาฆ่าแมลง , ยาฆ่าวัชพืช ( คลอโรฟอร์ม , โบรโมไดคลอโรเอททิลลีน , ไดโบรโมคลอโรมีเทน , โบรโมฟอร์ม , เตตระคลอโรเอททิลลีน , ไตรคลอโรเอททิลลีน , 1,1,1 – ไตรคลอโรอีเทน เป็นต้น ) เส้นใยไฟเบอร์ที่มีคุณสมบัติเป็นเยื่อกรอง Membrane ทำมาจากโพลีเอทิลลีน อันเป็นเส้นใยไฟเบอร์ที่มีความละเอียดมาก เเละไม่มีสารเคมีผสมอยู่ เหมือน เยื้อ Membrane อื่นๆ ทั่วไป โดยมีความสามารถในการจับอนุภาคที่เล็กตั้งแต่ 0.1 ไมครอน เป็นตันไป) ในน้ำประปา และกำจัดแบคทีเรีย สาหร่าย และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเช่น โปรโตซัว พยาธิ ซีสต์) อนุภาคโลหะ และตะกั่ว เทคโนโลยีชั้นสูง เส้นใยที่มีคุณสมบัติเป็นเยื่อกรอง membrane ได้มีการคิดค้นและพัฒนาโดยบริษัทมิตซูบิชิ เรยอน ขนาดของรูของเส้นใยมีระยะตั้งแต่ 0.01 ถึง 0.1 ไมครอน ดังนั้นสสารที่มีขนาดมากกว่า 0.1 ไมครอนจะถูกกรองแต่แร่ธาตุต่างๆจะสามารถผ่านไปได้ โครงสร้างของเยื่อเลือกผ่านที่มีลักษณะคล้ายกับตาข่ายทำให้ยากต่อการเกิดการอุดตัน เมื่อเปรียบเทียบกับเส้นใยที่ผลิตมาจากบริษัทอื่นๆ การทดสอบได้บ่งชี้ให้เห็นว่า CLEANSUI ทำให้มีความสามารถในการกรองได้ดีเมื่อนำไปใช้ในการกรองน้ำที่มีการปนเปื้อน

Corporate Profile

Trade Name: Mitsubishi Chemical Cleansui Co.,Ltd.
Founded: April 1983
Field of Business: Wholesale/retail, manufacturing
Product Lineup: Cleansui water purifiers (pitcher type, under-the-sink type, faucet
mounted type, counter top type, on the wall type, commercial type), hollow fibre
membrane modules, alkaline water ionizers, water softeners, artificial carbonated
water generators, medical equipment; installation work
Principal Supplier: Mitsubishi Chemical Co.,Ltd.
Principal Sales Outlets: Home electric appliance/camera mass-market stores, general mass-market stores, supermarkets, do-it yourself stores, custom kitchen manufacturers, faucet manufacturers; real estate development-related companies, equipment manufacturers, various medical organizations, water purifier/alkaline ionizer manufacturers.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0
0

Start typing and press Enter to search